Barev dzez,erexeq jan ov vor amsuma zgacel erexu xax@?

@lusineb98, yes 18ic zgacel em

26.10.2017 23:30

17-18

27.10.2017 02:00

17ic

27.10.2017 07:57

Ete arajnacin eq 20-22 kzgaq Mi mtaceq

28.10.2017 10:44

²²-²³

28.10.2017 13:03

ես 14ից զգացել եմ ,մի քիչ դադար տվեց 16ից սկսեց էլի խաղալ ,եթե առաջին է պետք է ուշադիր լինեք հիմնականում պառկած ժամանակ է խաղում ,դեռ փոքր է թեթև է խփում չեք զգում երևի

29.10.2017 16:22
Mom.life works best if you switch to our Android-friendly app
Mom.life for Android
Continue
Mom.life works best if you switch to our iPhone-friendly app
Mom.life for iPhone
Continue